Värmepump luft-vatten

OLIKA TYPER AV LUFTVÄRMEPUMPAR
LUFTVÄRMEPUMP – SKILLNAD MELLAN LUFT/VATTEN OCH LUFT/LUFT
Luftvärmepumpar kan grupperas efter hur energin som tas från utomhusluften sprids i huset.

En luftvärmepump där en inomhusdel sprider värmen med en fläkt kallas för luft/luft-värmepump. Denna typ av luftvärmepump är ett komplement till det primära värmesystemet och är en bra lösning för att minska uppvärmningskostnaderna i hus som saknar ett vattenburet värmesystem, till exempel hus med direktverkande el.

En luftvärmepump som är avsedd för att förse värme till ett vattenburet system med radiatorer eller golvvärme kallas för luft/vatten-värmepump. I och med att denna typ av luftvärmepump förser husets befintliga primära värmesystem med energi så sprids värmen till alla rum vilket ger en helt annan besparingsmöjlighet än med en luftvärmepump för luft/luft. Luftvärmepumpen för luft/vatten kan dessutom värma tappvarmvatten och därigenom även spara på denna uppvärmningskostnad. Till skillnad från luftvärmepumpar för luft/luft sker värmedistributionen ljudlöst via det ordinarie värmesystemet istället för en ljudalstrande fläktdel.

1 produkt

DEL I VENT

Adress:
Bustadsvägen 23, 475 40 Hönö

Telefon:
0702-040809

Öppettider:
Mån-fre: 7.30-16.30

 Org. nummer: 556641-5898

DEL I VENT Support

E-post:
info@delivent.se 

Telefon:
0702-040809
Kontorstid (9-17)

Fax:
031-969122