EvoAir A100-400

Pris från: 30.499kr kr

FTX-aggregaten A100-A400 är avsedda att användas för bostadsventilation etc., där driftsäkerhet, låga driftskostnader och enkelt handhavande utgör ledord. FTX-aggregaten är konstruerade med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande värmeväxlare utan avfrostningsbehov eller kondensavlopp. Effektiva EC-fläktar och lågt internt tryckfall ger låga driftskostnader. Eftervärme och givare finns monterade i aggregatet. Fläktar och filter demonteras enkelt utan verktyg. Helt klart för dritfsättning, det enda som krävs är att ansluta elkabel med stickpropp till ett jordat eluttag,Ta del av produktbroschyren nedan för mer information.

Artikelnr: A100-6610190 Kategori: