Ventilationssystem – så funkar det

I dagsläget finns det flera olika ventilationssystem. Namnen på de olika systemen baseras på hur ventilationen kontrolleras och huruvida ventilationssystemet återvinner värmen eller inte. Här kan du läsa mer om de olika ventilationssystemen och hur de fungerar.

Självdragsventilation – ventilation med självdrag

Självdragsventilation är den äldsta formen av ventilation och bygger på termik, det vill säga att varm luft stiger. Den varma luften stiger och försvinner ut via luftkanaler i väggen, taket eller murstocken. I samband med att luften stiger och försvinner ut skapas ett undertryck och uteluft kommer in via fönster och otätheter. Ju större temperaturskillnaden är mellan ute- och inneluften, desto bättre fungerar ventilationen.

 

Frånluftsventilation – ventilation med frånluftsfläktar

I ett ventilationssystem med frånluftsventilation suger en frånluftsfläkt ut luften och transporterar den ut ur rummet/bostaden. Det finns främst två frånluftstyper – en centralt placerad frånluftsfläkt som suger luft från flera rum och en frånluftsfläkt per rum som suger luft från det rum den är placerad i. Målet med ett frånluftssystem är alltså att suga ut frånluften och samtidigt förse bostaden med tilluft via tilluftsdon i ytterväggen eller spaltventiler i fönsterkarmen.

 

FTX-ventilation – ventilation med FTX-aggregat

I en från- och tilluftsventilation med återvinning, så kallat FTX-system återvinns värmen i frånluften. Tilluften värms och renas i systemet, vilket inte är möjligt i självdrags- eller frånluftsventilerade byggnader.

En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar huset via två kanalsystem. Tilluften går till sovrum och vardagsrum medan frånluften tas från kök, badrum och tvättstuga. Värmen överförs från den varma frånluften till den kalla uteluften i värmeväxlaren. Energibesparingen kan bli ca 80 procent med roterande värmeväxlare jämfört med om värmen inte återvinns. Dessutom ger FTX-ventilation ett mycket bra inneklimat. Det gäller dock att underhålla systemet så att det fungerar som det ska. Rengör ventiler, fläktar och byt filter regelbundet.

Lästips: Ventilationsaggregat – en guide

Bilden visar ett FTX-system. Nr. 1. Frisk uteluft tas in=tilluft. Nr.2. Den kalla tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att lämna huset=frånluft. Nr.3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset. Nr.4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta finns det en separat kanal från köksfläkten, eftersom det annars kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket kan vara en brandrisk. Nr.5. Frånluften som har lämnat sin värme till tilluften i värmeväxlaren passerar ut.

DEL I VENT

Adress:
Östra Hamnen 7, 475 42 Hönö

Telefon:
0705-970031

Öppettider:
Mån-fre: 7.30-16.30

 Org. nummer: 556641-5898

DEL I VENT Support

E-post:
info@delivent.se 

Telefon:
0705-970031
Kontorstid (9-17)