Acetec A110T-A390T FTX-aggregat 5-års garanti

Pris från: 23.500kr kr

FTX-aggregaten A110T-A390T är avsedda att användas för bostadsventilation etc., där driftsäkerhet, låga driftskostnader och enkelt handhavande utgör ledord. FTX-aggregaten är konstruerade med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. A110T är avsett för väggmontering, övriga är försedda med balkram för placering på golv.Eleffektiva EC-fläktar och lågt internt tryckfall ger låga driftskostnader. Aggregatet levereras för enkel och snabb installation då eftervärme är monterat i aggregatet och givare anslutna.Ta del av produktbroschyren nedan.

Artikelnr: A110-6610091 Kategori:

Beskrivning

Produktbroschyr

Ytterligare information

Vikt 49 kg
Välj

, , ,